zinloos geweld

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Wat is zinloos geweld?

Wat is zinloos geweld?

Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met zinloos geweld.Helaas is er tegenwoordig weinig aan te doen al kunnen we het wel melden! Zinloos geweld is niet te verklaren, veel jongeren doen het uit stoerheid voor de groep of omdat ze zichzelf dan beter gaan voelen.Zinloos geweld is eigenlijk geweld zonder aanleiding ergens toe.Bijvoorbeeld ruzie zoeken om iemand daadwerkelijk klappen te geven.

Anti-pesten campagne 2006

Pesten is wereldwijd het grootste probleem waar scholen mee te maken hebben. Pesten komt voor in alle vormen en maten (via sms, e-mail en chat wordt tegenwoordig veelvuldig gepest), vindt plaats op 91% van de scholen, bij meer dan een kwart van alle leerlingen. Toch bestaat er op de meeste scholen in Nederland nog geen structureel beleid om pesten aan te pakken. De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) start vanaf half november een grootscheepse campagne tegen pesten. Op deze manier wil de Stichting er, mede, voor zorgen dat de aanpak van pestgedrag continue en structureel, met leerlingen en leerkrachten, wordt aangepakt. Alleen dan heeft het effect.

Een minuut is niet genoeg

Het voelde goed. En minuut lang was Nederland stil. Dat was indrukwekkend. Iedereen was stil voor iemand die dacht: "Wat hier gebeurt, is zinloos. Dit kan ik niet accepteren". Deze gedachte kostte weer een leven?

Weer een slachtoffer van zinloos geweld. Kranten stonden er bol van. Iedereen op radio en televisie had het erover. Maar de dag daarop was het rumoer al half verstomd en de volgende dag was het stil. Het was geen nieuws meer voor de massa, slechts voor een enkeling. Eerst moet er weer een volgend slachtoffer vallen. Dan zijn we tevens die ene minuut stil. En praat iedereen er weer over. Tot het weer verstomt...

Liedjes Zinloos Geweld

Veel artiesten in de hele wereld hebben vaak liedjes geschreven tegen zinloos geweld.De meeste ervan vind je hier of de songteksten ervan.

Kids tegen geweld

KidsTegenGeweld is een van de grootste landelijke projecten van de Stichting. De doelstelling van het project is kinderen te laten opgroeien met het besef dat pesten, agressie en zinloos geweld niet normaal zijn en nooit mogen worden. Door gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden, creativiteit en assertiviteit geven we hen het vertrouwen altijd een weloverwogen keuze voor respect en tolerantie te maken. Voor meer informatie zie onderstaande website.

Getuige van zinloos geweld

Elke situatie is uniek.

Je zult in elke situatie zelf moeten bepalen wat de juiste handelingen zijn. De situatie zal van je eisen een snelle beslissing te nemen. Daarom geven wij je hierbij een aantal mogelijkheden aan.

Het belangrijkste blijft: help een ander, maar zonder uw eigen leven in gevaar te brengen.

Hierbij een aantal mogelijkheden:
Pak je mobiele telefoon, ga naar een telefooncel of bel bij iemand aan en bel 112
Mobiliseer omstanders en kijk of je samen iets kunt doen.
Maak zoveel mogelijk herrie met zoveel mogelijk omstanders (roep brand)
Haal versterking, met meerdere kun je de dader(s) misschien van het slachtoffer wegtrekken
Met een moderne mobiele telefoon kun je een foto maken van de dader(s)
Blijf bij het slachtoffer en kijk of je hem/ haar meteen kunt helpen
Verleen zo mogelijk eerste hulp
Heb je geen EHBO-diploma, leg dan bijvoorbeeld je warme jas om het slachtoffer heen
Spreek hem of haar moed in, stel gerust
Vertel de politie wat je hebt gezien of gehoord
Geef een nauwkeurige beschrijving van de dader(s)
Stel je beschikbaar als getuige.

Informatie over zinloos geweld

Dit document bevat uitgebreide informatie over zinloos geweld. Dit is goed te gebruiken voor spreekbeurten, presentaties, werkstukken, scripties, voordrachten etc.

Wapen jezelf met woorden

Wapen jezelf met woorden

Pesten, agressie en (wapen)geweld komen overal ter wereld voor. Ook op scholen. Maar juist op scholen wordt hierover vaak gezwegen. We nodigen jou uit dit taboe te doorbreken. Durf jij de discussie aan over jouw ervaringen? Problemen maar ook oplossingen met jouw klasgenoten of leeftijdsgenoten uit een ander land bespreekbaar te maken? Durf jij je gezicht te laten zien tegen geweld?

Onderzoek zinloos geweld

Meer dan vier op de tien mannelijke slachtoffers worden gedood door een vuurwapen: drie op de tien door een steekwapen. Veel minder mannen worden om het leven gebracht door doodslaan of doodschoppen (7 procent) zoals bij zinloos geweld; met een slagwapen (5 procent) of door wurging (4 procent).

Bij vrouwen valt 31 procent van de slachtoffers door een steekwapen. Een dodelijke aanslag met een vuurwapen komt bij vrouwen met 15 procent veel minder voor dan bij mannen. Vrouwen worden daarentegen veel vaker gewurgd of door verstikking van het leven beroofd (24 procent).

Babymoord


Tweederde van de vrouwen wordt omgebracht in de eigen woning. Een op de tien vrouwen komt om het leven in de woning van een ander. Mannen worden daarentegen vaak op straat omgebracht: 40 procent; 40 procent wordt in een woning vermoord. En op de tien mannen komt om in een caf of restaurant. En ten slotte: bij babymoord in Nederland zijn jongetjes ruim twee keer zo vaak slachtoffer als meisjes.

Door Wesley Hendrick i.s.m zinloos-geweld.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 5 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?